top of page

Høstmøtet 2017

NFHKK retter en stor takk til Andrea Baldini og Lars Nordsletten for et glimrende symposium om seleksjon av pasienter til protesekirurgi. Vi fikk også gleden av å høre Stephan Röhrl sitt innlegg under jubileumssymposiet på Onsdagen. De fire sesjonene med frie foredrag inneholdt mange spennende temaer. Det er mange kloke og nytenkende ortopeder rundt om i landet vårt! Takk til alle foredragsholderne. Takk også til møtelederne for flott styring av sesjonene. 

bottom of page