Høstmøtet 2017

NFHKK retter en stor takk til Andrea Baldini og Lars Nordsletten for et glimrende symposium om seleksjon av pasienter til protesekirurgi. Vi fikk også gleden av å høre Stephan Röhrl sitt innlegg under jubileumssymposiet på Onsdagen. De fire sesjonene med frie foredrag inneholdt mange spennende temaer. Det er mange kloke og nytenkende ortopeder rundt om i landet vårt! Takk til alle foredragsholderne. Takk også til møtelederne for flott styring av sesjonene.