top of page

Høstmøtet 2015

Alle kne- og hoftesesjoner var velbesøkt. Mange takk til alle møteledere som førte gjennom programmet. Symposiet med tittelen “Hvordan utrede en misfornøyd hofteprotespasient” ble vel mottatt. Videre ble det presentert nøkkelspørsmål i anamnese og kliniske tester, samt invasive og røntgenologiske undersøkelser.

Stor takk til vår gjesteforeleser, Anders Walløe!

 

 

For å se høstmøteboken

bottom of page