Høstmøtet 2021

Velkommen til årets høstmøte, endelig kan vi møtes på ordentlig igjen! 

Vi i NFHKK gleder oss spesielt til frie foredrag protese og stiller som vanlig med vårt eget symposium. Årets tittel:

Periprostetiske frakturer i hofter og knær: tips and tricks, how to do it?

Forelesere:

Otto Schnell Husby 

Marianne Westberg 

Mot slutten blir det paneldiskusjon med følgende i panelet:

Stein Ugland, Kristjan Waldimarsson, Tarjei Egeberg, Torbjørn Kristensen, Jarle Ludvigsen og Anders Lippert