For å melde deg inn i NFHKK betaler du årsavgiften på 300,- og fyller ut innmeldingsskjemaet under. Årsavgift kan betales til kontonummer 1503.16.16635 eller med Vipps til nr 75594. Merk betaling med "Årsavgift" og navn.

Supert! Meldingen er mottatt.