top of page

Styret på plass i Valencia

NFHKK er på plass i Valencia på European Knee Society møte 2019!

Høstmøtet 2018

January 01, 2020

Velkommen til NFHKK's symposium

Current professional knowledge in Total Hip Arthroplasty

Med Bart Swierstra, Stephan Röhrl og Ove Furnes

Høstmøtet 2017

Høstmøtet 2015

Alle kne- og hoftesesjoner var velbesøkt. Mange takk til alle møteledere som førte gjennom programmet.

Symposium med tittelen “Hvordan utrede en misfornøyd hofteprotespasient” ble vel mottatt.

Videre ble det presentert nøkkelspørsmål i anamnese og kliniske tester, samt invasive og røntgenologiske undersøkelser.

Stor takk til vår gjestforeleser, Anders Walløe!

World congress for arthroplasty i Paris

16-18 april ble World congress for arthroplasty arrangert i Paris. Styret i NFHKK benyttet anledningen til å gjennomføre styremøte.

Høstmøtesymposium 2014

November 12, 2014

Foreningens høstmøtesymposium var i år viet temaet proteseinfeksjoner med vekt på diagnostikk og behandling. På tross av et visst overlapp med NOFs symposium som omhandlet ortopediske infeksjoner generelt, var temaet av stor interesse. 

EHS- kongress i Stockholm 9-11 oktober

September 29, 2014

European Hip Society arrangerer deres ellevte kongress i Stockholm 9-11 oktober 2014. Kongressen vil bli avholdt ved Stockholm Waterfront Congress Center og fronter et solid faglig innhold. Ved påmelding kan man samtidig registrere seg for en storslått kongressmiddag ved Vasa Museum fredag 10. oktober. 

Presentasjoner Vårdagene 2014

July 07, 2014

Presentasjonene fra Vårdagene er nå publisert på nett. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere eller distribuere materialet uten avtale med forfatter.

Please reload

bottom of page