Vår visjon

NFHKK er en ung gruppe av norske ortopeder med hovedfokus på hofte og kneleddssykdommer. Protesekirurgi er et av de største fagfeltene innen elektiv ortopedisk kirurgi, og vi vet at flere kolleger daglig er sysselsatt med dette ved alle landets sykehus. Vi ønsker derfor å være et knutepunkt for entusiastiske ortopeder i alle utdannelsenivåer og hjelpe å forbedre behandlingen for pasienter med slike lidelser.

Styret

Styret i NFHKK ledes av Stephan Röhrl (leder) og Mona Badawy (nestleder). Tina Wik er kasserer. I tillegg er det tre styremedlemmer.

Ansvarlig for denne nettsiden er Jørgen Jebens Nordskar. 

 

Hvis du har tips om feil/mangler ved nettsiden eller har tips til forbedring blir jeg glad for å få en beskjed på nfhkk.ort@gmail.com

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • w-facebook
  • White Google+ Icon

Sjekk ut NFHKK på facebook