top of page

October 20, 2015

Proceedings of the International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection

Konsensusrapport angående forebygging av infeksjoner

October 20, 2015

Oppfølging av pasienter med metall-på-metall hofteproteser

Anbefaling fra Nasjonalt register for leddproteser: Pasienter med metall på metall (MoM) proteser kan utvikle såkalt pseudotumor. Risikoen for pseudotumor er økt når koppen står for steilt, ved symptomer fra hoften, og ved høyt metallionenivå av kobolt og krom i blod. Risikoen er større for kvinner enn menn. Pseudotumor er påvist også i pasienter med MoM uten nevnte riskfaktorer. ASR (DePuy) protesene er antatt å gi større risiko enn andre proteser.

Please reload

bottom of page