Styret
Kontaktperson

Øystein Gøthesen, PhD

Overlege ortopedi

Revmakirurgisk seksjon

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

1. amanuensis II ved UiB

Kasserer

Tina Strømdal Wik, PhD

Overlege Ortopedi

St. Olavs hospital

Olav Kyrres gt 17

7030 Trondheim

Leder

Stephan Maximillian Röhrl, PhD

Oslo Universitetssykehus /Ullevål

Ortopedisk kirurgi

Kirkeveien 166

0407 Oslo

Norway

Nestleder

Mona Badawy, PhD

Overlege Ortopedi

Kysthospitalet i Hagavik

Haukeland Universitetssykehus

5217 Hagavik

Kasserer

Tina Strømdal Wik, PhD

Overlege Ortopedi

St. Olavs hospital

Olav Kyrres gt 17

7030 Trondheim

Legg til litt mer info om dette elementet..

Styremedlem

Øystein Gøthesen, PhD

Overlege ortopedi

Revmakirurgisk seksjon,

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus,

Karmsundgata 134, 5528 Haugesund

1. amanuensis II ved UiB

Styremedlem

Kristjan Valdimarsson

Styremedlem

Jørgen Jebens Nordskar

Ansvarlig for nettsiden

1 / 1

Please reload