top of page

Informasjon til utstillere

Leverandører av medisinsk utstyr får mulighet til å stille ut sine produkter under vårdagene på Solstrand 12. og 13. april 2018 .

Prisen per utstilling vil være kr 6200,- (4 kvm)

For å reservere plass til utstilling send mail til tina.s.wik@ntnu.no

For påmelding og betaling for møtet samt middag og overnatting gå inn på https://nfhkk.hoopla.no/sales/vaardager18

 

Utstilling vil i henhold til rammebetingelser fra MedTek gir en rabatt for én deltager fra firma på kr 2000,- som refunderes etter Vårdagene.

bottom of page