top of page
Vår visjon

NFHKK er en ung gruppe av norske ortopeder med hovedfokus på hofte og kneleddssykdommer. Protesekirurgi er et av de største fagfeltene innen elektiv ortopedisk kirurgi, og vi vet at flere kolleger daglig er sysselsatt med dette ved alle landets sykehus. Vi ønsker derfor å være et knutepunkt for entusiastiske ortopeder i alle utdannelsenivåer og hjelpe å forbedre behandlingen for pasienter med slike lidelser.

 

Som forening ville det være naturlig å utvide horisonten til også å vie oppmerksomhet til leddbevarende kirurgi som periacetabulære og knenære osteotomier.

NFHKK er registrert i Brønnøysund og økonomien er fornuftig takket være sponsorbidrag fra industien og bidrag fra moderforening NOF-pga vellykkede symposier ved høstmøtene i 2010, 2011 og 2012. Vi har nå over 40 medlemmer og vokser stadig. 

 

Vårt første symposium i 2010 omhandlet ulike aspekter ved innsettelse av primær kneprotese og i tillegg til glimrende innlegg fra lokale krefter hadde vi invitert gjesteforeleser Prof. Jan Victor, som imponerte med en generell gjennomgang av kneprotesekirurgien og med tips og triks i den forbindelse.

 

Høstmøtet 2011 hadde ulike evalueringsverktøy oppe som tema. Også denne gangen ble temaet belyst med mange flotte foredrag om betydningen av registertall og pasientrapporterte tall. Gjesteforeleser var denne gangen Prof. Gøran Garellick fra det svenske leddregisteret og fysioterapeut Fernadez som har disputert og lang erfaring i funksjonsvurdering av artrosepasienter.

 

Vi tror det er mange interessante kontroverser og temaer innen protesekirurgien som bør diskuteres i årene fremover og NFHKK planlegger derfor å fortsette med minisymposier ved kommende høstmøter.

Både for at temavalgene skal bli så bra som mulig, men ikke minst for at diskusjonene skal bli så brede og innholdsrike som mulig, ønsker vi innspill fra aktive kolleger med interesse og sitt virke innen leddprotesekirurgien. 

 

Som forening ville det være naturlig å utvide horisonten til også å vie oppmerksomhet til leddpreserverende kirurgi som periacetabulære og knenære osteotomier. Her vil NFHKK som forening ha grenseoppganger mot artroskopiforeningen, men vi mener det er helt naturlig at protesekirurger også interesserer seg for disse behandlingsmetodene og kanskje kan dette i fremtiden være et tema til felles diskusjon?

bottom of page