top of page

Vårdager 2016 

Den 7. og  8. april gikk NFHKKs andre vårmøte av stabelen i Oslo. I år var antallet deltakere økt til 80 personer som kan bero på de gode erfaringer fra 2014 og et interessant tema: Den unge protesekandidaten.

Programmet var delt opp i foredrag som omhandlet knekirurgi på torsdag og hoftekirurgi på fredag. Eksperter fra både inn- og utland bidro med foredrag som omhandlet alt fra preoperativ diagnostisering til leddbevarende- og protesekirurgi, samt postoperativ behandling og forventninger hos en ung protesepasient. Også denne gangen var vi heldige og fikk gjeste prof. Kjell G. Nilsson fra Norrlands Universitetssykehus, Umeå Sverige, som delte sine erfaringer med osteotomier, patellofemorale proteser og implantatfiksasjon målt med RSA.  Prof. Kjeld Søballe fra Århus, Danmark, fortalte om sitt spesialtfelt; periacetabular osteotomi. Han la stor vekt på den preoperative utredningen og presenterte forskjellige tester for bruk til diagnostisering hos unge pasienter.

På kvelden startet det sosiale programmet i baren der operasangeren Katinka von der Lippe briljerte med høye toner! Mange deltakere følte en smule nostalgi ved middagsbordet på Holmenkollen park hotell der man tidligere hadde tilbrakt mange timer på ortopediske høstmøter.

 

NFHKKs styre er veldig fornøyde med oppmøtet og interessen, samt livlige diskusjoner med alle møtedeltakere. Vi føler at vi har bidratt med kunnskap til det norske protesemiljøet og ikke minst skapt et forum for erfaringsutbytte for alle norske hofte- og knekirurger.

Takk til alle som var med og alle som har bidratt til et vellykket Vårmøte!

12936485_753016794835041_7217993732157062120_n

Prof. Leif Havelin, Haukeland Universitetssykehus, ga oss en oversikt over endringer i registeret over tid

12993385_753016821501705_1309171539071389757_n

Avdelningsoverlege Justin v Leeuwen, Betanien sykehus, lærte oss hvordan vi skal utrede den unge knepasienten.

Bilde1

NFHKKs leder Stephan Röhrl innleder møtet om den unge protese-kandidaten

IMG_4218

Et fornøyd NFHKK- styre. Fra ve til hø: Tarjei Egeberg, Tina Strøm Wik, Kristian Bjørgul, Stephan M. Röhrl, Mona Badawy, Justin van Leeuwen

IMG_4199

Prof. Kjeld Søballe svarer på spørsmål fra interesserte norske kolleger

IMG_4205

Deltakere på NFHKKs Vårdager 2016

IMG_4196

Internasjonal gjesteforeleser Prof. Kjeld Søballe, Århus Universitetssykehus, Danmark, forklarer indikasjoner for bekkenosteotomi. Han utfører flest slike operasjoner i hele Skandinavia, om ikke i hele verden

IMG_4194

Prof. Lars Nordsletten, Oslo Universitetssykehus, diskuterer alternative behandlingsmetoder for unge pasienter med hoftelidelse

IMG_4175

Middagen

IMG_4189

Seksjonsoverlege Geir Hallan, Haukeland Universitetssykehus, viser det som er dokumentert innen fiksasjon av hofte og kneproteser

IMG_4159

Kathinka von der Lippe kaster kulturell glans over Vårdagene med sin brilliante operastemme. Til glede for Stephan Röhrl som akkompagnerte på piano

IMG_4152

Overlege Finnur Snorrason, Oslo Universitetssykehus, presenterte data om unge pasienter og deres aktivitetsnivå etter proteseoperasjon

IMG_4148

Prof. Kjell G. Nilsson fra Norrlands Universitetssykehus, Umeå, Sverige svarer på spørsmål fra salen og Mona Badawy styrer ordet

IMG_4136

Prof. Kjell G. Nilsson om sitt spesialområde “RSA - Radiostereometry” og dens prediktive verdi innen protesekirurgi

IMG_4133

Prof. Kjell G. Nilsson, overlegene Mona Badawy, Finnur Snorrason og Justin van Leeuwen forbereder sine foredrag

IMG_4129

Seksjonsoverlege Marianne Westberg snakker om kneproteser hos de unge

IMG_4127

Overlege Kristian Bjørgul, Aleris Helse, beskriver en ung pasient med hoftesmerter

IMG_4118

Prof. Leif Havelin, Haukeland Universitetssykehus, beretter fra det nasjonale register for leddproteser i Bergen.

IMG_4120

Intense diskusjoner og interessante presentasjoner

IMG_4125

Overlege Justin van Leeuwen, Betanien sykehus, tar for seg utredning for kneprotese

IMG_4126

Intense diskusjoner og interessante presentasjoner

bottom of page